Ιδιαιτερότητες (γένος)

 

Κάθε ουσιαστικό έχει μόνιμο και σταθερό γένος. Υπάρχει όμως μια ομάδα ουσιαστικών που έχουν στον ενικό αριθμό δύο διαφορετικά γένη με την ίδια σημασία.

 

Παραδείγματα γένος
Bonbon der ή das
Filter der ή das
Joghurt der ή das
Keks der ή das
Liter der ή das
Poster das ή der

 

 

Υπάρχουν και ουσιαστικά που έχουν διαφορετικό γένος αλλά και διαφορετική σημασία ανάλογα με το γένος. 

 

Παραδείγματα
γένος A σημασία A γένος B σημασία B
der See λίμνη die See θάλασσα
der Erbe κληρονόμος das Erbe κληρονομιά
der Gehalt περιεχόμενο das Gehalt μισθός
der Hut καπέλο die Hut προστασία
der Junge αγόρι das Junge κουτάβι
das Steuer τιμόνι die Steuer φόρος
der Weise σοφός die Weise τρόπος
die Leiter σκάλα der Leiter διευθυντής
die Taube περιστέρι der Taube κουφός
das Tor πύλη der Tor ανόητος