Ιδιαιτερότητες (σχηματισμός πληθυντικού)

 

Υπάρχουν τρεις ομάδες ουσιαστικών που αυτά σχηματίζουν δύο διαφορετικούς πληθυντικούς

 

1. Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει ουσιαστικά που έχουν την ίδια σημασία και στους δύο τύπους σχηματισμού του πληθυντικού.

 

Παραδείγματα πληθυντικός 1 πληθυντικός 2
das Ding die Dinge die Dinger
der Kerl die Kerle die Kerls
das Mädel die Mädel die Mädels
der Junge die Jungen die Jungs
der Mund die Münder die Münde
der Stau die Staus die Staue

 

 

 

2. Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει ουσιαστικά που έχουν το ίδιο γένος στον ενικό αριθμό αλλά διαφορετική σημασία ανάλογα με τον τύπο πληθυντικού που σχηματίζουν.

 

Παραδείγματα
ουσιαστικά με ίδιο γένος
  πληθυντικός 1 σημασία A πληθυντικός 2 σημασία B
die Bank die Banken τράπεζα die Bänke παγκάκι
die Mutter die Mütter συγγένια die Muttern παξιμάδι
das Wort die Worte λόγος die Wörter λέξη
der Strauß die Sträuße μπουκέτο die Strauße στρουθοκάμηλος

 

 

3. Η τρίτη ομάδα περιλαμβάνει ουσιαστικά με διαφορετικό πληθυντικό που έχουν και διαφορετικό γένος στον ενικό αριθμό και διαφορετική σημασία .

 

Παραδείγματα
ουσιαστικά με διαφορετικό γένος
γένος 1 πληθυντικός 1 σημασία A γένος 2 πληθυντικός 2 σημασία B
die Leiter die Leitern σκάλα der Leiter die Leiter διευθυντής
das Tor die Tore πύλη der Tor die Toren ανόητος
die Steuer die Steuern φόρος das Steuer die Steuer τιμόνι
der Gehalt die Gehalte περιεχόμενο das Gehalt die Gehälter μισθός