Ιδιαιτερότητες (πτώσεις προθέσεων)

 

Πριν από ένα ουσιαστικό ή αντωνυμία μπορούν να βρίσκονται δύο ή περισσότερες προθέσεις.

 

 

Σε αυτή την περίπτωση η πτώση του ουσιαστικού ή της αντωνυμίας καθορίζεται από την πρόθεση που βρίσκεται πιο κοντά σε αυτά.

 

Παραδείγματα  
mit oder ohne Kinder ohne + αιτιατική
ohne oder mit Kindern mit + δοτική

 


 

 

Αυτό ισχύει και όταν μια πρόθεση χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μια άλλη πρόθεση.

 

Παραδείγματα  
bis zur nächsten Haltestelle zu + δοτική
außerhalb von der Stadt von + δοτική

 


 

 

Σε εμπρόθετα σύνολα που συνδέονται με πολυμερείς συνδέσμους πρέπει να αναφερθεί η πρόθεση δύο φορές.

 

Παραδείγματα
weder für mich noch für dich
entweder bei mir oder bei meinen Freunden