Ιδιαιτερότητες (κλίση επιθέτων)

 

Υπάρχουν ομάδες επιθέτων που παρουσιάζουν κάποιες ιδιαιτερότητες κατά την κλίση τους.

 

 

Επίθετα που δεν κλίνονται, η μορφή τους παραμένει σταθερή:

 

  Παραδείγματα
συγκεκριμένα χρώματα
sie hat ein lila Kleid gekauft
Sand im Getriebe der orange-schwarzen Koalition

 

  Παραδείγματα
επίθετα που προκύπτουν από τοπωνύμια και λήγουν σε -er
die Berliner Mauer
die Frankfurter Würste

 

ή μια σειρά επιθέτων όπως "klasse, lauter, prima, premium, online, offline, super, topless, topsecret, trendy, tricky, uni, unplugged".