Επίθετα που λήγουν σε -er

 

Επίθετα που λήγουν σε -er:

 

Αν το θέμα του επιθέτου λήγει σε δίφθογγο + er, τότε χάνεται το e της κατάληξης, όταν το επίθετο λειτουργεί ως επιθετικός προσδιορισμός ενός ουσιαστικού. Αυτό συμβαίνει και σε ξενικά επίθετα που λήγουν σε μη τονιζόμενο -er.

 

  Παραδείγματα
teuer
teure Kleider
makaber
ein makabrer Witz

 

 

Σε όλα τα υπόλοιπα γερμανικά επίθετα που λήγουν σε μη τονιζόμενο -er ή -en δεν χάνεται το e του θέματος.

 

  Παραδείγματα
sicher
eine sichere Methode
eben
ein ebenes Gelände