Κλίση

 

Τα επίθετα στα γερμανικά κλίνονται μόνο όταν χρησιμοποιούνται ως επιθετικοί προσδιορισμοί και βρίσκονται μπροστά από ένα ουσιαστικό.

 

Η κλίση του επιθέτου εξαρτάται από τους εξής δύο βασικούς παράγοντες:

Α. από το ουσιαστικό που προσδιορίζει και συγκεκριμένα:

 

- από το γένος του ουσιαστικού

 

  Παραδείγματα
γένος αρσενικό ein junger Mann
θηλυκό eine junge Frau
ουδέτερο ein junges Kind

 

 

- από τον αριθμό του ουσιαστικού

 

  Παραδείγματα
αριθμός ενικός die junge Frau
πληθυντικός die jungen Frauen

 

 

- και από την πτώση του ουσιαστικού.

 

  Παραδείγματα
πτώση ονομαστική das helle Haus
γενική des hellen Hauses
δοτική dem hellen Haus
αιτιατική das helle Haus

 

 Ειδικότερα, το επίθετο συμφωνεί με το ουσιαστικό που προσδιορίζει στο γένος, τον αριθμό και την πτώση.

 

Β. από το άρθρο που το συνοδεύει και συγκεκριμένα:

 

1. τι είδους άρθρο συνοδεύει το επίθετο και

 

άρθρο Παραδείγματα
οριστικό άρθρο der junge Mann
αόριστο άρθρο ein junger Mann

 

2. αν συνοδεύει κάποιο άρθρο το επίθετο ή όχι.

 

άρθρο Παραδείγματα
με άρθρο die jungen Männer
χωρίς άρθρο junge Männer

 Με βάση το κριτήριο της ύπαρξης ή μη κάποιου άρθρου μπροστά από το επίθετο διαμορφώνονται τρεις κλίσεις επιθέτων.