Κλίση

 

Τα άρθρα ανήκουν στα κλιτά μέρη του λόγου και συμφωνούν με το ουσιαστικό που συνοδεύουν ως προς το γένος, τον αριθμό και την πτώση.

 

 
γένος
 
αρσενικά
θηλυκά
ουδέτερα
οριστικό άρθρο
der Mann
die Frau
das Kind
αόριστο άρθρο
ein Mann
eine Frau
ein Kind

 

 

 
πτώση
 
ονομαστική
γενική
δοτική
αιτιατική
οριστικό άρθρο
der Mann
des Mannes
dem Mann
den Mann
αόριστο άρθρο
ein Mann
eines Mannes
einem Mann
einen Mann

 

 

 
αριθμός
 
ενικός
πληθυντικός
οριστικό άρθρο
der Mann
die Männer
αόριστο άρθρο
ein Mann
--- Männer