Τρίτη κλίση

 

Η τρίτη κλίση των επιθέτων περιλαμβάνει επίθετα που δεν συνοδεύονται από κάποιο άρθρο. Σ' αυτή την περίπτωση τα επίθετα κλίνονται ως εξής:

 

 
ενικός αριθμός
 
αρσενικά
θηλυκά
ουδέτερα
ονομαστική   guter Vater   gute Mutter   gutes Kind
γενική   guten Vaters   guter Mutter   guten Kinds
δοτική   gutem Vater   guter Mutter   gutem Kind
αιτιατική   guten Vater   gute Mutter   gutes Kind

 

 
πληθυντικός αριθμός
 
αρσενικά
θηλυκά
ουδέτερα
ονομαστική   gute Väter   gute Mütter   gute Kinder
γενική   guter Väter   guter Mütter   guter Kinder
δοτική   guten Vätern   guten Müttern   guten Kindern
αιτιατική   gute Väter   gute Mütter   gute Kinder

 

 

Στην τρίτη κλίση των επιθέτων χρησιμοποιούνται οι καταλήξεις -er, -e, -es, -em και -en.

 

 
ενικός αριθμός
 
αρσενικά
θηλυκά
ουδέτερα
ονομαστική
-er
-e
-es
γενική
-en
-er
-en
δοτική
-em
-er
-em
αιτιατική
-en
-e
-es

 

 
πληθυντικός αριθμός
ονομαστική
-e
γενική
-er
δοτική
-en
αιτιατική
-e

 

Εκτός από την περίπτωση απουσίας άρθρου το επίθετο κλίνεται σύμφωνα με την τρίτη κλίση και όταν συνοδεύεται από κάποιες συγκεκριμένες άλλες λέξεις.