Επίθετα με περιορισμένες λειτουργίες

 

Τα περισσότερα επίθετα μπορούν, όπως έχει ήδη αναφερθεί, να χρησιμοποιηθούν είτε ως επιθετικοί προσδιορισμοί είτε ως κατηγορούμενα είτε ως επιρρηματικοί προσδιορισμοί. Το επίθετο schnell για παράδειγμα μπορεί κάθε φορά να έχει μία από αυτές τις λειτουργίες μέσα στο λόγο:

 

λειτουργία ως Παραδείγματα
επιθετικός προσδιορισμός ich habe einen schnellen Computer
κατηγορούμενο mein Computer ist schnell
επιρρηματικός προσδιορισμός mein Computer rechnet schnell

 


 

 

Στα γερμανικά υπάρχουν κάποιες ομάδες επιθέτων που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν και με τις τρεις λειτουργίες που αναφέραμε, αλλά η χρήση τους περιορίζεται σε μία ή δύο λειτουργίες:

 

λειτουργία μόνο ως Παραδείγματα
επιθετικός προσδιορισμός die vorderen Räder des Wagens
der gestrige Tag

 

Αυτή η ομάδα των επιθέτων περιλαμβάνει επίθετα που χρησιμοποιούνται μόνο ως επιθετικοί προσδιορισμοί σε ένα ουσιαστικό.

 


 

 

λειτουργία μόνο ως Παραδείγματα
κατηγορούμενο das Kind ist allein
daran bist du schuld

 

Αυτή η ομάδα των επιθέτων περιλαμβάνει επίθετα που χρησιμοποιούνται μόνο ως κατηγορούμενα.

 


 

 

λειτουργία μόνο ως Παραδείγματα
επιθετικός προσδιορισμός ή κατηγορούμενο ein sonniger Tag / der Tag ist sonnig
der rote Rock / der Rock ist rot

 

Αυτή η ομάδα των επιθέτων περιλαμβάνει επίθετα που χρησιμοποιούνται μόνο ως επιθετικοί προσδιορισμοί και ως κατηγορούμενα, όχι όμως ως επιρρηματικοί προσδιορισμοί.

 


 

 

λειτουργία μόνο ως Παραδείγματα
επιθετικός ή επιρρηματικός προσδιορισμός tägliche Arbeit / täglich arbeiten
völliges Verständnis / etwas völlig verstehen

 

Αυτή η ομάδα των επιθέτων περιλαμβάνει επίθετα που χρησιμοποιούνται μόνο ως επιθετικοί προσδιορισμοί και ως επιρρηματικοί προσδιορισμοί, όχι όμως ως κατηγορούμενα.