Συμπληρώματα

 

Τα περισσότερα επίθετα της γερμανικής γλώσσας χρησιμοποιούνται χωρίς συμπλήρωμα, χωρίς δηλαδή κάποιο αντικείμενο. Σε κάποια επίθετα, όμως, το συμπλήρωμα είναι απαραίτητο. Αυτά τα επίθετα που χρησιμοποιούνται με συμπλήρωμα διαφοροποιούνται από τον τύπο και τον αριθμό των συμπληρωμάτων που έχουν.

 

επίθετα χωρίς συμπλήρωμα
allein, kinderreich, blau, dumm, faul, intelligent

 

 

Τα επίθετα με συμπλήρωμα συνδέονται με ένα αντικείμενο σε δοτική, σε αιτιατική, σε γενική, με ένα εμπρόθετο αντικείμενο ή έναν αναγκαίο επιρρηματικό προσδιορισμό.

 

επίθετα με συμπλήρωμα
αντικείμενο σε δοτική
jemandem treu sein
αντικείμενο σε αιτιατική
jemanden/etwas wert sein
αντικείμενο σε γενική
einer Sache gewiss sein
εμπρόθετο αντικείμενο
auf jemanden/etwas angewiesen sein
αναγκαίο επιρρηματικό προσδιορισμό
irgendwie gelaunt sein

 

 

Μια πολύ μικρή ομάδα επιθέτων χρησιμοποιείται με δύο συμπληρώματα. Πρόκειται για ένα αντικείμενο σε δοτική και ένα εμπρόθετο αντικείμενο.

 

επίθετα με δύο συμπληρώματα

αντικείμενο σε δοτική + εμπρόθετο αντικείμενο

jemandem bei etwas behilflich sein
jemandem in etwas gleich sein
jemandem für etwas dankbar sein