Οι ερωτήσεις μερικής άγνοιας

 

Οι ερωτήσεις μερικής άγνοιας είναι ερωτήσεις με τις οποίες ζητείται διασάφηση προς ένα μέρος του περιεχομένου της πρότασης.

 

Παραδείγματα
Wann besucht uns Patrick?
Wo wohnst du?
Warum hätte ich das nicht sagen sollen?

 

 

Οι ερωτήσεις μερικής άγνοιας έχουν τα εξής τυπικά χαρακτηριστικά:

 

ερωτηματική λέξη στην πρώτη θέση
θέση ρήματος δεύτερη
έγκλιση οριστική
Konjunktiv II
επιτονισμός ελάττων
σημείο στίξης ερωτηματικό

 

Οι ερωτήσεις μερικής άγνοιας ονομάζονται και W-Fragen, γιατί εισάγονται με ερωτηματικές λέξεις(wer, was, wann, wie, wo κτλ.).

 


 

 

Ερωτηματικές λέξεις

 

Οι ερωτήσεις μερικής άγνοιας εισάγονται πάντα με μια ερωτηματική λέξη. Ως ερωτηματικές λέξεις χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες:

 

  Παραδείγματα
ερωτηματικές αντωνυμίες wer, was, welcher, was für ein
Präpositionaladverbien woran, womit, wofür, wonach usw.
ερωτηματικά επιρρήματα wo, wann, wie, warum usw.

 

 

 

Ερωτηματικές αντωνυμίες

 

Η αντωνυμία wer χρησιμοποιείται για πρόσωπα, ενώ η αντωνυμία was μόνο για μη-πρόσωπα.

 

Παραδείγματα  

Wer will mitkommen?

Peter. Was bist du von Beruf? Architekt.
  πρόσωπο   μη-πρόσωπο

 


 

 

Στη θέση μιας πρόθεσης με την ερωτηματική αντωνυμία was χρησιμοποιείται ένα Präpositionaladverb (wo +). Τα Präpositionaladverbien αναφέρονται σε άψυχα όντα. Για να αναφερθεί κανείς σε έμψυχα όντα, χρησιμοποιεί την πρόθεση με την ερωτηματική αντωνυμία wer.

 

άψυχα όντα   έμψυχα όντα
Worüber sprecht ihr? über wen sprecht ihr?
Womit fährst du? Mit wem fährst du?
Worum kümmert sie sich? Um wen kümmerst du dich?
Präpositionaladverbien (wo +) πρόθεση + ερωτηματική αντωνυμία wer

 


 

 

Με την ερωτηματική αντωνυμία welcher ρωτά κανείς για κάτι μεμονωμένο από ένα σύνολο όμοιων πραγμάτων. Με το ερωτηματικό σύνολο was für ein ρωτά κανείς για την ιδιότητα ενός πράγματος.

 

Παραδείγματα  

Welches Hotel bietet das billigste Doppelzimmer?

Was für ein Hotel ist das?
το ξενοδοχείο A, B ή Γ? δύο, τριών ή τεσσάρων αστέρων ξενοδοχείο?

 


 

 

Με τα ερωτηματικά επιρρήματα τίθενται ερωτήσεις για το χρόνο, την αιτία, τον τρόπο ή τον τόπο.

 

Παραδείγματα

Wo wohnst du?

Wann fliegst du nach München?
Wie hast du es geschafft?