Μορφή των συνδέσμων

 

Όσον αφορά τη μορφή των συνδέσμων υπάρχουν

 

απλοί, σύνθετοι και πολυμερείς σύνδεσμοι.

 

 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι σύνδεσμοι κάθε κατηγορίας:

 

απλοί σύνδεσμοι
aber allein als außer bevor
bis beziehungsweise da damit dass
denn doch ehe falls indem
insofern insoweit jedoch nachdem ob
obgleich obschon obwohl obzwar oder
seit seitdem sobald sodass sofern
solange sondern sooft soviel soweit
sowie und während weil wenn
wenngleich wie wiewohl wohingegen zumal

 

σύνθετοι σύνδεσμοι
als dass als ob als wenn anstatt dass auch wenn
außer dass außer wenn insofern als insoweit als je nachdem
kaum dass nur dass ohne dass selbst wenn sogar wenn
statt dass um so mehr als um so weniger als wie wenn  

 

πολυμερείς σύνδεσμοι
entweder - oder je - desto je - umso nicht nur - sondern auch ob - oder
sowohl - als auch sowohl - wie auch weder - noch    

 

 

Στον παραπάνω πίνακα δεν συμπεριλήφθησαν οι σύνδεσμοι που εισάγουν απαρεμφατικές προτάσεις.

 

σύνδεσμοι απαρεμφατικών προτάσεων
als ... zu anstatt ... zu außer um ... zu außer ... zu ohne ... zu
statt ... zu um ... zu