Σχηματισμός τύπων προστακτικής

Η προστακτική των ομαλών και ανώμαλων ρημάτων στον τύπο ευγενείας σχηματίζεται θέτοντας την προσωπική αντωνυμία Sie μετά το ρήμα.

 

Προστακτική τύπου ευγενείας (ομαλά ρήματα)  
spielen
öffnen
arbeiten
 
 
 
 
 
Sie spielen
Sie öffnen
Sie arbeiten
κλίση ενεστώτα
 
 
 
 
spielen Sie
öffnen Sie
arbeiten Sie
τύπος προστακτικής

 

Προστακτική τύπου ευγενείας (ανώμαλα ρήματα)  
kommen
fahren
geben
 
 
 
 
 
Sie kommen
Sie fahren
Sie geben
κλίση ενεστώτα
 
 
 
 
kommen Sie
fahren Sie
geben Sie
τύπος προστακτικής