Σχηματισμός τύπων προστακτικής

Η προστακτική των ανώμαλων ρημάτων στον ενικό σχηματίζεται διαγράφοντας την προσωπική αντωνυμία du και την κατάληξη -st του δεύτερου προσώπου ενικού του ενεστώτα οριστικής. Όταν το φωνήεν του θέματος δέχεται διαλυτικά (Umlaut), τότε αυτά παραλείπονται.

 

Προστακτική δεύτερου προσώπου ενικού  
kommen
fahren
geben
 
 
 
 
 
du kommst
du fährst
du gibst
κλίση ενεστώτα
 
 
 
 
komm
fahr
gib *
τύπος προστακτικής

 

* Στα ρήματα που αλλάζουν το θεματικό φωνήεν από "i" σε "ie" στον ενεστώτα η προστακτική υποχρεωτικά σχηματίζεται χωρίς το ληκτικό φθόγγο "e" (εξαιρεση sehen).