Συντελεσμένος μέλλοντας

Ο συντελεσμένος μέλλοντας σχηματίζεται ως εξής:

 

Συντελεσμένος μέλλοντας
πρόσωπο haben sein werden
ich werde

gehabt haben

werde gewesen sein werde geworden sein
du wirst wirst wirst
er / sie / es wird wird wird
wir werden werden werden
ihr werdet werdet werden
sie werden werden werdet
Sie werden werden werden