Συντελεσμένος μέλλοντας

Ο συντελεσμένος μέλλοντας των Modalverben σχηματίζεται με το βοηθητικό ρήμα werden και το απαρέμφατο παρακειμένου.

 

πρόσωπο βοηθητικό  
απαρέμφατο
ich werde
+
απαρέμφατο παρακειμένου
du wirst
er/sie/es wird
wir werden
ihr werdet
sie werden
Sie werden

 

 

Συντελεσμένος μέλλοντας οριστικής


πρόσωπο
dürfen
können
mögen
ich werde gedurft haben werde gekonnt haben werde gemocht haben
du wirst wirst wirst
er/sie/es wird wird wird
wir werden werden werden
ihr werdet werdet werdet
sie werden werden werden
Sie werden werden werden

 

πρόσωπο
müssen
sollen
wollen
ich werde gemusst haben werde gesollt haben werde gewollt haben
du wirst wirst wirst
er/sie/es wird wird wird
wir werden werden werden
ihr werdet werdet werdet
sie werden werden werden
Sie werden werden werden