Συντελεσμένος μέλλοντας

Ο συντελεσμένος μέλλοντας σχηματίζεται με το βοηθητικό ρήμα werden και το απαρέμφατο (παρακειμένου) του ρήματος.

 

Συντελεσμένος μέλλοντας
πρόσωπο βοηθητικό απαρέμφατο παρακειμένου
ich werde gedacht haben
du wirst
er / sie / es wird
wir werden
ihr werdet
sie werden
Sie werden

 

Συντελεσμένος μέλλοντας
πρόσωπο βοηθητικό απαρέμφατο παρακειμένου
ich werde gerannt sein
du wirst
er / sie / es wird
wir werden
ihr werdet
sie werden
Sie werden