Μέλλοντας

Ο μέλλοντας σχηματίζεται με το βοηθητικό ρήμα werden και το απαρέμφατο (ενεστώτα) του ρήματος.

 

Μέλλοντας οριστικής
πρόσωπο βοηθητικό απαρέμφατο ενεστώτα
ich werde geben
du wirst
er / sie / es wird
wir werden
ihr werdet
sie werden
Sie werden