Η χρήση του μηδενικού άρθρου

 

Το μηδενικό άρθρο χρησιμοποιείται σε διάφορες περιπτώσεις όπως

 

1. στον πληθυντικό, αν στον ενικό υπάρχει το αόριστο άρθρο

 

Παραδείγματα  
Ich sehe einen Hund Ich sehe Hunde
Ein Buch liegt auf dem Boden Bücher liegen auf dem Boden
Es gibt ein Problem Es gibt Probleme
ενικός πληθυντικός

 


 

 

2. ως εκπρόσωπος ενός είδους στον πληθυντικό

 

Παραδείγματα
Fotomodelle müssen auf ihre Figur achten.
Informatiker finden sofort Arbeit.

 


 

 

3. στον ενικό σε ουσιαστικά που φανερώνουν το υλικό από το οποίο είναι φταγμένο κάτι ή σε γενικούς όρους που εκφράζουν πλήθος αντικειμένων ίδιου είδους

 

Παραδείγματα
Die Kette ist aus Gold.
Welche Länder bauen immer noch Tabak an?

 


 

 

4. σε αφηρημένες έννοιες

 

Παραδείγματα
Man braucht dazu Geduld.
Zielstrebigkeit ist ein wichtiger Faktor zum Erfolg.

 


 

 

5. σε αναφορά χρόνου χωρίς πρόθεση αλλά με επιθετικό προσδιορισμό

 

Παραδείγματα
Er kommt nächste Woche vorbei.
Letztes Jahr hat er geheiratet.

 


 

 

6. σε αναφορά ποσότητας

 

Παραδείγματα
zwei Liter Milch
ein Kilo Schafskäse

 


 

 

7. σε κύρια ονόματα

 

  Beispiele
ήπειροι Afrika, Europa
χώρες Deutschland, Indien
τοπωνύμια Berlin, München
νησιά Kreta, Sylt
κύρια ονόματα προσώπων Peter, Silke
ονόματα εορτών Ostern, Weihnachten

 

 

Σε αυτή την κατηγορία υπάρχουν εξαιρέσεις:

 

  Παραδείγματα

Κάποιες χώρες χρησιμοποιούνται πάντα με το οριστικό άρθρο

die Türkei, die Schweiz, der Iran, die USA

Τοπωνύμια με επιθετικό προσδιορισμό χρησιμοποιούνται με το ουδέτερο οριστικό άρθρο

das antike Griechenland, das moderne Europa

Ονόματα προσώπων χρησιμοποιούνται και με το οριστικό άρθρο

der Paul, die Silke

Τα ονόματα ποταμών, βουνών, θαλασσών, λιμνών χρησιμοποιούνται πάντα με το οριστικό άρθρο

der Isar, der Olymp, das Schwarze Meer, Der Bodensee

Τα ονόματα οδών και πλατειών χρησιμοποιούνται πάντα με το οριστικό άρθρο

die Burgmeierstraße, der Alexanderplatz