Η χρήση του οριστικού άρθρου

 

Όσον αφορά τη χρήση του άρθρου ισχύει γενικότερα ότι το οριστικό άρθρο συνοδεύει ένα ουσιαστικό όταν αυτό που φανερώνει το ουσιαστικό θεωρείται γνωστό.

 

Αυτό συμβαίνει

 

1. όταν είναι μοναδικό

 

Παραδείγματα
die Alpen, der Atlantik, die Niederlande, die Erde, der Ferne Osten, der Peloponnes, die Luisenstraße, die Süddeutsche Zeitung usw.

 


 

 

2. όταν είναι ξεκάθαρο σε τι αναφερόμαστε

 

Παραδείγματα
Das Frühstück wird um 8 Uhr serviert
Die Party findet morgen Abend statt.
Paul hat die Arbeit fertiggeschrieben.

 


 

 

3. όταν έχει ήδη αναφερθεί ή όταν κάτι προσδιορίζεται περαιτέρω. Επίσης στον υπερθετικό έχει τη σημασία του μοναδικού.

 

Παραδείγματα  
Plötzlich sah ich einen Wagen. Unter dem Wagen lag ein Mensch.  
Die Frau, die dort steht, ist meine Freundin. αναφορική πρόταση
Die Schwester meiner Mutter ist Lehrerin. προσδιορισμός σε γενική
Der beste Strand auf Kreta. υπερθετικός