Μικτά ρήματα

Τα μικτά ρήματα είναι ανώμαλα ρήματα που έχουν όμως συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των ομαλών ρημάτων.

 

Τα μικτά ρήματα αλλάζουν το θέμα στον παρατατικό και στη μετοχή παρακειμένου, έχουν όμως και στον παρατατικό και στη μετοχή παρακειμένου τις καταλήξεις των ομαλών ρημάτων.

 

Παραδείγματα
kenn
-en
kann-te ge-kann-t
bring
-en
brach-te ge-brach-t
denk
-en
dach-te ge-dach-t
brenn
-en
brann-te ge-brann-t
       
θέμα του ρήματος
κατάληξη
παρατατικός μετοχή παρακειμένου