Γενική με -es

 

Η γενική ενικού σχηματίζεται με -es όταν το ουσιαστικό λήγει σε s, ß, x, z, zt.

 

  Παραδείγματα
-s
Kurs
Kurses
Strauß
Straußes
-x
Komplex
Komplexes
-z
Tanz
Tanzes
-zt
Arzt
Arztes