Τοπωνύμια

 

Τα τοπωνύμια χρησιμοποιούνται τις περισσότερες φορές χωρίς άρθρο, στον ενικό αριθμό και είναι γένους ουδετέρου. Η κλίση τους ακολουθεί τους παρακάτω κανόνες:

 

Κανόνες για τοπωνύμια χωρίς άρθρο

  Παραδείγματα
     

Τα τοπωνύμια παίρνουν ένα -s στη γενική ενικού

 

Die Großstädte Deutschlands

Όταν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα άρθρο, τότε η γενική μπορεί να μην έχει κατάληξη

Die Geschichte des modernen Europa

 

 

Υπάρχουν και κάποια τοπωνύμια που χρησιμοποιούνται με άρθρο. Η κλίση τους ακολουθεί τους παρακάτω κανόνες:

 

 

Κανόνες για τοπωνύμια με άρθρο   Παραδείγματα
     

Τοπωνύμια αρσενικού και ουδέτερου γένους έχουν κατά κανόνα ένα -s στη γενική ενικού

  des Iraks

Όταν λήγουν σε s, ß, z, x έχουν τα τοπωνύμια αυτά την κατάληξη -es ή δεν έχουν κατάληξη.

des Peloponnes oder des Peloponneses

 


 

 

Παρατηρήσεις   Παραδείγματα
       
1

Συχνά αντικαθίσταται η γενική από την πρόθεση von + τοπωνύμιο

  die Innenstadt von Hamburg
       
2

ή από ένα ουσιαστικό που δηλώνει το είδος

  die Innenstadt der  Stadt Hamburg
       
3

ή από αντίστοιχα επίθετα

  die Hamburger Innenstadt