Η οριστική

 

Η οριστική είναι η βασική έγκλιση και χρησιμοποιείται πιο συχνά από όλες τις άλλες εγκλίσεις. Με την οριστική έγκλιση εκφράζουμε το βέβαιο, το πραγματικό, το γεγονός.

 

έγκλιση Παραδείγματα
οριστική Lena hat kein Geld.
Er kommt auch auf die Party.
Alex ist weg.
Wenn du Lust hast, gehen wie essen.

 

Η οριστική μπορεί να εκφράσει και κάτι φανταστικό ή δυνατό, να εκφράσει προτροπές, υποθέσεις και ερωτήσεις. Αυτό όμως συνήθως δεν συμβαίνει μόνο με τη χρήση της οριστικής έγκλισης, αλλά σε συνδυασμό με άλλα γλωσσικά μέσα.