Πλάγιος λόγος

Ο πλάγιος λόγος στην καθομιλουμένη και στο γραπτό λόγο:

 

 

1. Στην καθομιλουμένη δε χρησιμοποιείται σχεδόν καθόλου για τη μεταφορά των λεγομένων κάποιου ο Konjunktiv I, αλλά η οριστική. Ο πλάγιος λόγος αποδίδεται με μια δευτερεύουσα πρόταση που εισάγεται με σύνδεσμο.

 

ευθύς λόγος  
πλάγιος λόγος
Peter hat behauptet: "Ich war gerstern nicht zu Hause." Peter hat behauptet, dass er gerstern nicht zu Hause gewesen ist.
  δευτερεύουσα που εισάγεται με σύνδεσμο

 

 

2. Στο γραπτό λόγο και ιδιαίτερα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης χρησιμοποιείται για τη μεταφορά των λεγομένων κάποιου ο Konjunktiv I ή ΙΙ. Ο πλάγιος λόγος αποδίδεται με μια δευτερεύουσα πρόταση που είτε εισάγεται με σύνδεσμο είτε δεν εισάγεται.

 

ευθύς λόγος  
πλάγιος λόγος
Der Parteichef hat erklärt: "Ich werde zurücktreten". Der Parteichef hat erklärt, dass er zurücktreten werde. Der Parteichef hat gesagt, er werde zurücktreten .
  δευτερεύουσα που εισάγεται με σύνδεσμο δευτερεύουσα που δεν εισάγεται με σύνδεσμο

 

 

Η απόδοση του πλαγίου λόγου στην καθομιλουμένη και στο γραπτό λόγο συνοψίζεται παρακάτω ως εξής:

 

  καθομιλουμένη   γραπτός λόγος
Απόδοση του πλαγίου λόγου
έγκλιση οριστική Konjunktiv I / II
τύπος πρότασης δευτερεύουσα που εισάγεται με σύνδεσμο δευτερεύουσα που εισάγεται με σύνδεσμο
δευτερεύουσα που δεν εισάγεται με σύνδεσμο