Πλάγιος λόγος

Η πλάγια προτροπή

 

Μία προτροπή στην προστακτική αποδίδεται στον πλάγιο λόγο με τη χρήση των Modalverben sollen ή mögen. Το Modalverb sollen χρησιμοποιείται για την απόδοση μίας διαταγής στον πλάγιο λόγο, το Modalverb mögen για την απόδοση μίας παράκλησης.

 

προτροπή (προστακτική)   πλάγια προτροπή
Sag mir die Wahrheit! Ich habe sie aufgefordert, sie solle mir die Wahrheit sagen.
Ich habe sie gebeten, sie möge mir die Wahrheit sagen.

 

Τα Modalverben χρησιμοποιούνται σε αυτή τη λειτουργία μόνο στον Konjunktiv I / II.