Υποθετικές προτάσεις του μη πραγματικού

Οι υποθετικές προτάσεις του μη πραγματικού μπορούν να σχηματιστούν και χωρίς τους συνδέσμους wenn ή falls.

 

Όταν δεν υπάρχουν σύνδεσμοι το ρήμα βρίσκεται στην πρώτη θέση. Σε αυτή την περίπτωση η δευτερεύουσα υποθετική πρόταση πρέπει να βρίσκεται πριν την κύρια πρόταση.

 

Παραδείγματα
Wäre das Wetter gut, würden wir einen Ausflug machen.
Hätte ich nicht viel zu tun, würde ich mitkommen.
Hätte ich Zeit gehabt, hätte ich ihm geholfen.
δευτερεύουσα πρόταση
κύρια πρόταση