Οι αιτιολογικές προτάσεις

 

Σημασία

 

Αιτιολογικές ονομάζονται οι δευτερεύουσες προτάσεις, που εκφράζουν γενικά αιτία.

 

 

Μορφή και λειτουργία

 

Οι αιτιολογικές προτάσεις είναι δευτερεύουσες επιρρηματικές που εισάγονται με σύνδεσμο και περιέχουν κλιτό ρηματικό τύπο.

 

 

σύνδεσμοι
weil
da
zumal
um so mehr als
um so weniger als

 


 

 

weil

 

απόδοση αιτίας προαιρετικό Korrelat: daher, darum, deshalb, deswegen, aus dem Grund

 

  Παραδείγματα  
Weil es zu windig war, konnten wir nicht am Meer surfen.
Ich habe zugenommen, weil ich in letzter Zeit viel Alkohol zu mir nehme.

 


 

 

da

 

απόδοση αιτίας (γενικά αποδεκτής ) Korrelat: δε συνηθίζεται

 

  Παραδείγματα  
Da du schon gegessen hast, wirst du wohl keinen Hunger mahr haben.
Er ist böse auf seine Kinder, da sie auf ihn nicht hören.

 

 

Παρατήρηση: Για να απαντηθεί μια ερώτηση με αιτιολογική πρόταση, χρησιμοποιείται ο σύνδεσμος weil και όχι ο σύνδεσμος da.

 

Παράδειγμα    
Warum sieht er so müde aus? Weil er die ganze Nacht gearbeitet hat.

 


 

 

zumal

 

απόδοση μιας πρόσθετης, επιτατικής αιτίας Korrelat: δε συνηθίζεται

 

  Παραδείγματα  
Alle unterstützten ihn gerne dabei, zumal er auch stets hilfsbereit war.
Woher soll die zusätzliche Elektrizität kommen, zumal der Bau neuer Kraftwerke teuer und mühsam ist?

 


 

 

um so mehr als / um so weniger als

 

απόδοση μιας πρόσθετης, επιτατικής αιτίας Korrelat: δε συνηθίζεται

 

  Παραδείγματα  
Sie spart Geld, um so mehr als ihr Mann bald arbeitslos sein wird.
Ich beteilige mich nicht am Hauskauf, um so weniger als ich bald arbeitslos sein werde.