Η κλίση των ρημάτων

 

Στα γερμανικά υπάρχουν δύο κατηγορίες κλίσης. Η πρώτη περιλαμβάνει τα ομαλά ρήματα, η δεύτερη τα ανώμαλα.

 

Tα μικτά ρήματα, τα βοηθητικά και τα Modalverben αποτελούν υποκατηγορίες των ανωμάλων ρημάτων, θα τις εξετάσουμε όμως την καθεμία ξεχωριστά.