Μικτά ρήματα

Μικτά ρήματα

 

Τα μικτά ρήματα είναι ανώμαλα ρήματα, που όμως έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά με τα ομαλά ρήματα. Αλλάζουν μεν το θεματικό φωνήεν στον παρατατικό και στη μετοχή παρακειμένου, αλλά και στους δύο αυτούς τύπους έχουν τις καταλήξεις των ομαλών ρημάτων.

 

Παράδειγμα
bring
-en
brach-te ge-brach-t
θέμα του ρήματος
κατάληξη
παρατατικός πρώτο/τρίτο πρόσωπο μετοχή παρακειμένου