Ομαλά ρήματα

Ομαλά ρήματα

 

Τα περισσότερα ρήματα στα γερμανικά είναι ομαλά. Χαρακτηριστικό των ομαλών ρημάτων είναι ότι διατηρούν αμετάβλητο το φωνήεν του θέματος σε όλους τους χρόνους και όλες τις εγκλίσεις.

 

Παράδειγμα
spiel
-en
spiel-t spiel-te ge-spiel-t ie
θέμα του ρήματος
κατάληξη
ενεστώστας τρίτο πρόσωπο παρατατικός τρίτο πρόσωπο μετοχή παρακειμένου θεματικό φωνήεν