Ανώμαλα ρήματα

Ανώμαλα ρήματα

 

Ανώμαλα είναι τα ρήματα, στα οποία αλλάζει το θεματικό φωνήεν τουλάχιστον στον παρατατικό. Σε κάποια ανώμαλα ρήματα υπάρχει αλλαγή του φωνήεντος του θέματος και στη μετοχή παρακειμένου ή ακόμα και στο δεύτερο και τρίτο πρόσωπο ενικού του ενεστώτα.

 

Παραδείγματα
komm
-en
kam o --- a
geh
-en
ging e --- i
θέμα του ρήματος
κατάληξη
παρατατικός πρώτο/τρίτο πρόσωπο θεματικό φωνήεν