Η κλίση του Konjunktiv I

 

Στον Konjunktiv I υπάρχουν τέσσερις χρόνοι:

 

χρόνοι Konjunktiv I Παραδείγματα
ενεστώτας ich spiele, du spielest, er spiele...
παρακείμενος ich habe gespielt, du habest gespielt, er habe gespielt...
μέλλοντας ich werde spielen, du werdest spielen, er werde spielen...
συντελεσμένος μέλλοντας ich werde gespielt haben, du werdest gespielt haben, er werde gespielt haben