Το Modalverb können

 

Η βασική σημασία του können είναι το δυνατό ή το αδύνατο. Κάποιες αντικειμενικές συνθήκες καταστούν κάτι δυνατό ή αδύνατο.

 

Παραδείγματα σημασία αντικειμενικές συνθήκες
Der Popstar konnte auf dem Konzert nicht singen. κάτι είναι δυνατό Die Mikrofonanlage war defekt.
Ich kann nicht schwimmen. κάτι είναι αδύνατο Es gibt gerade extrem hohe Wellen und sehr starken Wind.