Το Modalverb mögen

Παρατηρήσεις για τον τύπο του Konjunktiv II möchte

 

1. Ο τύπος του Modalverb στον Konjunktiv II möchte εκφράζει μία επιθυμία στο παρόν, αυτό σημαίνει ότι το möchte ταυτίζεται όσον αφορά τη σημασία του με τον ενεστώτα της οριστικής.

 

2. Όταν όμως θέλουμε να εκφράσουμε μια επιθυμία στο παρελθόν, τότε μοναδική δυνατότητα είναι η επιλογή του συνώνυμου Modalverb wollen.

 

Παραδείγματα χρόνος σημασία
Ich möchte ans Meer fahren. παρόν επιθυμία
Ich wollte ans Meer fahren. παρελθόν

 

3. Το Modalverb wollen εκφράζει και αυτό μια επιθυμία η οποία όμως είναι πιο επιτακτική και λιγότερο ευγενική σε σύγκριση με το möchte.

 

Παραδείγματα Ένταση της επιθυμίας
Ich möchte dich sprechen. μικρή
Ich will dich sprechen. μεγάλη

 

4. Το Modalverb möchte μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως αυτόνομο ρήμα για τη διατύπωση μιας διακριτικής επιθυμίας.

Σε αυτή την περίπτωση συνδέεται με ένα αντικείμενο σε αιτιατική ή με μια ειδική πρόταση (dass-Satz).

 

Παραδείγματα σημασία
Ich möchte ein Pfund Schinken. επιθυμία
Monika möchte, dass wir sie am Wochende besuchen.