Το Modalverb mögen

 

Το Modalverb mögen έχει δύο βασικές σημασίες, η πρώτη εκφράζει την επιθυμία, η δεύτερη την αρέσκεια. Η πρώτη σημασία εκφράζεται από τον παρατατικό του Konjunktiv II (ich möchte), η δεύτερη σημασία από την οριστική.

 

Παραδείγματα έγκλιση σημασία
Ich möchte noch ein Stück Pizza essen. παρατατικός Konjunktiv II επιθυμία
Ich mag Pizza sehr gern. οριστική αρέσκεια

 

 

Οι αντίστοιχες περιφράσεις των παραπάνω παραδειγμάτων είναι:

 

Παραδείγματα Περίφραση
Ich möchte noch ein Stück Pizza essen. Ich habe den Wunsch, noch ein Stück Pizza zu essen.
Ich mag Pizza sehr gern. Ich finde großen Gefallen daran, Pizza zu essen.