Το Modalverb sollen

 

Το Modalverb sollen εκφράζει μια αναγκαιότητα που προκύπτει από εντολή-προτροπή τρίτου στο υποκείμενο.

 

Παραδείγματα

εντολή-προτροπή στο υποκείμενο:

Ich soll einkaufen gehen. Meine Mutter sagte zu mir: "Geh einkaufen!"
Ich soll Sport treiben. Mein Arzt sagte zu mir: "Treib Sport!"

 

 

Η εντολή-προτροπή στο υποκείμενο μπορεί να προέρχεται όχι μόνο από ένα πρόσωπο αλλά και από κάτι αφηρημένο όπως για παράδειγμα από ηθικές αρχές ή κανόνες.

 

Παραδείγματα εντολή-προτροπή στο υποκείμενο ως
Du sollst ehrlich sein. ηθική αρχή
Man soll seinen Hund an der Leine führen. κανόνας