Το Modalverb sollen

Το Modalverb sollen τονίζει την υπόθεση μιας υποθετικής ή εναντιωματικής πρότασης. Σε αυτή την περίπτωση βρίσκεται στον παρατατικό του Konjunktiv II.

 

Παραδείγματα
Wenn du ihn sehen solltest, grüße ihn von mir.
Selbst wenn ich alles verlieren sollte, werde ich hingehen.

 

 

Το sollen μπορεί να βρίσκεται στην πρώτη θέση, τότε όμως παραλείπεται ο υποθετικός σύνδεσμος.

 

Παράδειγμα
Solltest du ihn sehen, grüße ihn von mir.