Το Modalverb sollen

Με τον όρο ότι το υποκείμενο δεν είναι πρόσωπο το sollen εκφράζει συχνά ένα σκοπό, στόχο, ένα σχέδιο, μια πρόθεση ή μια λειτουργία.

 

Παραδείγματα
Die Krawatte soll zu einem grauen Anzug passen.
Diesem Band soll noch ein zweiter folgen.
Hier soll ein neues Uni-Gebäude entstehen.
So soll die Zahl der vielen Einzelfahrer reduziert werden.
Die Änderung des Strafrechts soll mögliche Täter abschrecken.