Το Modalverb sollen

Το sollen στον Konjunktiv II εκφράζει μία πρόταση, σύσταση ή συμβουλή.

 

Παραδείγματα
In Zukunft solltest du vorsichtiger sein.
Zumindest alle drei Tage solltest du dich bewegen.

 

 

Σε ερωτήσεις το sollen έχει μια παρόμοια λειτουργία. Εκφράζει αναποφασιστικότητα και ζητά μια συμβουλή. Σε αυτή την περίπτωση το sollen βρίσκεται στο πρώτο πρόσωπο και στην οριστική.

 

Παραδείγματα
Soll ich ihn benachrichtigen?
Was soll ich tun?