Το Modalverb sollen

Επίσης το Modalverb sollen εκφράζει στον παρατατικό της οριστικής το μέλλον στο παρελθόν.

 

Παραδείγματα
Er lernte die Schauspielerin, die später seine Frau werden sollte, in Frankreich kennen.
Das sollte sich allerdings als Trugschluss erweisen.