Το Modalverb sollen

Και σε πλάγιες προτροπές χρησιμοποιείται το sollen για την απόδοση μιας επιτακτικής προτροπής. Πρόκειται για μια λειτουργία που αφορά τον πλάγιο λόγο.

 

Παραδείγματα
Er hat mir gesagt, ich solle ihn sofort benachrichtigen.
Paul hat Sonja aufgefordert, sie solle ihn so schnell wie möglich zurückrufen.