Το Modalverb wollen

Το Modalverb wollen μπορεί να έχει ως υποκείμενο και ένα μη πρόσωπο αν και μόνο άνθρωποι ή ίσως και ζώα μπορούν να έχουν επιθυμίες.

 

Σε αυτή τη περίπτωση εκφράζεται συνήθως ότι κάτι επιθυμητό ή αναμενόμενο δεν πραγματοποιείται σε ικανοποιητικό βαθμό ή και καθόλου. Οι προτάσεις αυτές είναι αρνητικές.

 

Παραδείγματα
Die Vorstellung wollte kein Ende nehmen.
Der Wagen will nicht anspringen.
Die Wunde wollte nicht heilen.