Το Modalverb wollen

Το Modalverb wollen εκφράζει και αναγκαιότητα. Σε αυτή την περίπτωση το wollen συνδέεται με ένα απαρέμφατο παθητικής ή Zustandspassiv και το υποκείμενο δεν είναι πρόσωπο.

 

Σε αυτή του τη λειτουργία το wollen μπορεί να αντικατασταθεί από το müssen.

 

Παραδείγματα
Das Gerät will gut gepflegt werden.
=
Das Gerät muss gut gepflegt werden.
Der Kauf einer Wohnung will gut überlegt sein.
=
Der Kauf einer Wohnung muss gut überlegt sein.