Το Modalverb wollen

Το wollen ως αυτόνομο ρήμα


Το Modalverb wollen χρησιμοποιείται και σαν αυτόνομο ρήμα. Τότε

 

α. είτε συνδέεται με μια ειδική πρόταση (dass-Satz) και διατηρεί τη σημασία της επιθυμίας, της θέλησης ή της πρόθεσης.

 

Σε αυτή την περίπτωση το υποκείμενο του wollen δεν είναι το υποκείμενο της ειδικής πρότασης (dass-Satz).

 

Παραδείγματα
υποκείμενο του wollen
υποκείμενο της ειδικής πρότασης (dass-Satz)
Meine Frau will, dass wir wieder auf Korfu fahren.
meine Frau

wir

Ich will nicht, dass meine Schwiegermutter mitkommt.
ich
meine Schwiegermutter

 

Εξαίρεση αποτελούν οι ειδικές προτάσεις (dass-Satz) με παθητική (Παράδειγμα: Ich will, dass ich respektiert werde).

 

 

β. είτε συνδέεται με ένα αντικείμενο σε αιτιατική. Η σημασία που εκφράζεται είναι η θέληση ή η επιθυμία του υποκειμένου να λάβει κάτι.

 

Παραδείγματα
Willst du noch eine Tasse Kaffee?
=
Willst du noch eine Tasse Kaffee haben?
Sie haben keine Kinder gewollt.
=
Sie haben keine Kinder haben wollen.