Οι τρεις εγκλίσεις

 

Στα γερμανικά υπάρχουν τρεις εγκλίσεις, η οριστική, ο Konjunktiv (I και II) και η προστακτική.

 

 

Με τη χρήση μιας έγκλισης μπορεί κανείς να προσδώσει στα λεγόμενά του μια συγκεκριμένη σημασία. Γενικότερα οι τρείς εγκλίσεις έχουν τις εξής λειτουργίες:

 

έγκλιση λειτουργία
οριστική πραγματικότητα
Konjunktiv I πλάγιος λόγος
Konjunktiv II μη πραγματικότητα
προστακτική προτροπή

 

 

Στα παρακάτω παραδείγματα μπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι η έγκλιση μπορεί διαφοροποιήσει τη σημασία των λεγομένων.

 

έγκλιση παραδείγματα
οριστική Er kam sofort zurück.
Konjunktiv I Er behauptet, er sei sofort zurückgekommen.
Konjunktiv II Wenn er doch sofort zurückgekommen wäre!
προστακτική Komm sofort zurück!