Η παρατακτική και η υποτακτική σύνδεση

 

Δύο προτάσεις συνδέονται μεταξύ τους είτε με παρατακτική είτε με υποτακτική σύνδεση.

 

 

Στην παρατακτική σύνδεση συνδέονται μεταξύ τους δυο κύριες προτάσεις ή δυο όμοιες δευτερεύουσες προτάσεις, που εξαρτώνται όμως από την ίδια κύρια πρόταση. Η παρατακτική σύνδεση δυο προτάσεων γίνεται με τη χρήση παρατακτικών συνδέσμων ή με τη χρήση κόμματος- κυρίως στις κύριες προτάσεις.

 

κύρια πρόταση 1 σύνδεσμος κύρια πρόταση 2
Ich leihe dir das Geld,
aber
du gibst es mir morgen zurück.

 

κύρια πρόταση δευτερεύουσα πρόταση 1 σύνδεσμος δευτερεύουσα πρόταση 2
Er kam nicht mit, weil er keine Lust hatte
und
weil er müde war.

 

κύρια πρόταση 1
κόμμα
κύρια πρόταση 2
Er heißt Paul
,
seine Schwester heißt Lisa.

 

 

Οι σύνδεσμοι μπορούν να δώσουν στη σύνδεση των προτάσεων μια συγκεκριμένη σημασία:

 

    Σημασία
συμπλεκτικός Der Hund bellt und die Katze miaut. τα δυο γεγονότα συνδέονται μεταξύ τους
διαζευκτικός Der Hund ist krank oder er mag kein Dosenfutter. η δεύτερη πρόταση δίνει μια άλλη δυνατότητα
αντιθετικός Der Hund ist stark, aber die Katze biegsam. η μια πρόταση είναι αντίθετη με την άλλη
αιτιολογικός Der Hund bellt, denn jemand bricht ein.  η δεύτερη πρόταση αιτιολογεί το περιεχόμενο της πρώτης

 


 

 

Στην υποτακτική σύνδεση μια πρόταση υποτάσσεται σε μια άλλη. Έτσι δημιουργείται μια περίοδος που αποτελείται από μια κύρια πρόταση  και μια δευτερεύουσα ή από μια δευτερεύουσα και μια άλλη δευτερεύουσα. Όταν μια δευτερεύουσα εξαρτάται από μια άλλη δευτερεύουσα, τότε πρόκειται για δευτερεύουσα δευτέρου βαθμού.

 

κύρια πρόταση
 
 
Er kam nicht mit,
σύνδεσμος
δευτερεύουσα 1ου βαθμού
 
weil
er müde war.

 

κύρια πρόταση
 
     
Er kam nicht mit,
σύνδεσμος
δευτερεύουσα 1. βαθμού    
 
weil
er nicht wusste, σύνδεσμος δευτερεύουσα 2. βαθμού
     
dass
wir früh genug zurückkehren.

 

 

Η υποτακτική σύνδεση μπορεί να γίνεται με δυο τρόπους, με ή χωρίς σύνδεσμο εισαγωγής.

 

  Παραδείγματα
δευτερεύουσα με σύνδεσμο Ich hoffe, dass ich dich wiedersehe.
δευτερεύουσα χωρίς σύνδεσμο  Ich hoffe, dich wiederzusehen.

 


 

 

Der Schaltsatz

 

Schaltsatz είναι μια κύρια πρόταση που παρεμβάλλεται σε μια άλλη πρόταση και κυρίως θεωρείται ως σχόλιο της.

 

Παράδειγμα
Laut dem Personalleiter, er hat das laut vor allen gesagt, bekomme ich eine Gehaltserhöhung.

 

Τις περισσότερες φορές οι Schaltsätze βρίσκονται ανάμεσα σε κόμματα, είναι δυνατό ωστόσο να είναι ανάμεσα σε παύλες, κυρίως όταν πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση.

 

Παράδειγμα
Laut dem Personalleiter - er hat das laut vor allen gesagt - bekomme ich eine Gehaltserhöhung.