Μετοχή παρακειμένου

 

Κλιτοί και άκλιτοι τύποι της μετοχής παρακειμένου

 

 

Όταν η μετοχή παρακειμένου συνδέεται με έναν κλιτό ρηματικό τύπο παραμένει άκλιτη. Το υποκείμενο της μετοχής είναι ταυτόσημο με αυτό του ρήματος.

 

 

Παράδειγμα
Paul hat die ganze Pizza gegessen.

 

 

Όταν η μετοχή παρακειμένου βρίσκεται μπροστά από ένα ουσιαστικό κλίνεται σαν επίθετο σύμφωνα με το γένος, την πτώση και τον αριθμό του ουσιαστικού. Συνοδεύεται από όρους (αντικείμενα, επιρρηματικοί προσδιορισμοί), απαραίτητους ή μη.

 

 

Παράδειγμα
Die zur Party eingeladenen Freunde.