Μετοχή παρακειμένου με/χωρίς ge-

 

Η μετοχή παρακειμένου σχηματίζεται με το πρόθημα ge.

 

Παραδείγματα
gespielt, gemacht, gegangen, gehört, gehalten, genommen

 

 

Υπάρχουν συγκεκριμένες ομάδες ρημάτων που σχηματίζουν τη μετοχή παρακειμένου χωρίς ge.

 

 

1. Μη χωριζόμενα ρήματα


Όλα τα σύνθετα ρήματα με προθήματα που δεν χωρίζονται ποτέ

 

πρόθημα Παραδείγματα μετοχή παρακειμένου
er- erkannt, ermahnt
ver- verstanden, verkauft
zer- zerstört, zerfetzt
be- bekommen, bearbeitet
ge- gehört, genehmigt
ent- entnommen, entkommen
miss- misslungen, missfallen
hinter- hinterfragt, hintergangen

 

 

ή με προθήματα που στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν χωρίζονται.

 

πρόθημα Παραδείγματα μετοχή παρακειμένου
durch- durchdacht
über- überwunden
um- umfahren
unter- untergraben
wider- widersprochen