Μετοχή παρακειμένου με/χωρίς ge-

3. Όλα τα χωριζόμενα ρήματα που σχηματίζονται με ρήματα της πρώτης ή της δεύτερης ομάδας.

 

Παραδείγματα μετοχή παρακειμένου
vor-bereiten vorbereitet
an-gehören angehört
voraus-berechnen vorausberechnet
an-erkennen anerkannt
weiter-studieren weiterstudiert